Učešće Connect Clean Roma Group na Zelenom dijalogu u Novom Sadu

Nedavno održan skup u Novom Sadu, podržan od EU info centra, okupio je stručnjake i entuzijaste zelene tranzicije. Razgovaralo se o važnosti i uticaju Evropskog zelenog dogovora, sa posebnim osvrtom na Srbiju i region. Istaknuti su primeri dobre prakse i inovativni projekti u ekološkom upravljanju otpadom, uključujući napredne metode recikliranja koje promoviše Connect Clean Roma Group, doprinoseći održivosti i ekološkoj osvešćenosti

Učešće Connect Clean Roma Group na Zelenom dijalogu u Novom Sadu

Nedavno održan skup u Novom Sadu, organizovan od strane  EU4Green Serbia , okupio je stručnjake i entuzijaste zelene tranzicije. Razgovaralo se o važnosti i uticaju Evropskog zelenog dogovora, sa posebnim osvrtom na Srbiju i region. Istaknuti su primeri dobre prakse i inovativni projekti u ekološkom upravljanju otpadom, uključujući napredne metode recikliranja koje promoviše Connect Clean Roma Group, doprinoseći održivosti i ekološkoj osvešćenosti.

Osnivač

Picture of Kilino Stojkov
Kilino Stojkov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.