Reciklaža hladnjaka

Reciklaža hladnjaka

Connect Clean Roma Group je predvodnik u oblasti reciklaže hladnjaka koji sadrže bakar i aluminijum. Naša posvećenost održivom postupku reciklaže nam omogućava da efikasno izdvajamo i koristimo dragocene metale iz ovih otpadnih uređaja.

Proces reciklaže hladnjaka počinje prijemom tih uređaja u našem postrojenju. Nakon prijema, vršimo odgovarajuće mere zaštite životne sredine i bezbednosti kako bismo osigurali siguran radni okvir za naše zaposlene.

Nakon toga, hladnjaci se demontiraju, a različite komponente se pažljivo odvajaju. Bakarne i aluminijumske cevi se izdvajaju kao ključni materijali za dalju reciklažu. Ove cevi se zatim prolaze kroz proces drobljenja i mlevenja kako bi se dobili sitniji delovi koji se lakše mogu dalje obrađivati.

cold

Nakon mlevenja, bakarne i aluminijumske čestice se dalje separišu i očiste od drugih materijala, kao što su plastika. Ovakva separacija se obavlja kroz procese kao što su magnetno odvajanje i tehnike flotacije.

Konačni rezultat reciklaže hladnjaka su bakarni i aluminijumski granulati koji se mogu dalje koristiti u proizvodnji novih proizvoda. Ovi granulati su čisti i kvalitetni materijali koji se mogu koristiti u različitim industrijama, kao što su elektrotehnika, mašinstvo i građevinarstvo.