Reciklaža kablova

Reciklaža kablova

Connect Clean Roma Group je prepoznata kao vodeća kompanija u oblasti reciklaže otpadnih kablova u srednjobanatatkom  i backom okrugu, ali i sirom Srbije. Naša osnovna delatnost obuhvata obradu i reciklažu kablova.

Prilikom prijema otpadnih kablova, vršimo detaljan pregled i analizu kako bismo utvrdili njihovu tačnu vrednost. S obzirom na veliki broj različitih vrsta kablova, određivanje prave vrednosti nije uvek jednostavan zadatak. Za to je potrebno iskustvo i stručnost kako bismo procenili udeo metala (bakra ili aluminijuma) koji značajno utiče na konačnu otkupnu cenu.

Nakon prijema, otpadni kablovi se prvo temeljno čiste od eventualnih nečistoća kao što su malter, beton itd. Zatim vršimo njihovo sortiranje prema željenim specifikacijama, budući da postoji nekoliko osnovnih vrsta granulata kao krajnjeg proizvoda.

Inside of a Cable Shredder machine used for recycling copper in a factory

Sortirani kablovi se dalje procesuiraju u našoj liniji za reciklažu kablova koja uključuje šreder, pokretne trake sa magnetnim separatorima i granulator kablova.

Kroz dva koraka usitnjavanja, mlevenja i separacije, dobijamo čist bakarni ili aluminijumski granulat  cistoce do 99,98% koji je oslobođen otpadne plastike.

Granulat se pakuje u džambo vreće i isporučuje našim kupcima. Ovakav bakar ili aluminijum su izuzetno pogodni za dalju manipulaciju, merenje u svrhu legiranja i procese topljenja.

Važno je napomenuti da je ceo proces reciklaže kablova ekološki prihvatljiv. U pitanju je čisto mehanička prerada, bez primene termičkih ili hemijskih procesa koji bi mogli ugroziti životnu sredinu.