Naša misija u legalizaciji neformalnih sakupljača

Naša misija u legalizaciji neformalnih sakupljača

U cilju ostvarivanja naše misije u legalizaciji neformalnih sakupljača i potpunoj inkluziji Roma u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom, neophodno je uspostaviti snažna javno-privatna partnerstva. Kao organizacija koja se bavi ekološkim pitanjima, Ekološka zadruga Connect Clean Roma Group je uspela da uspostavi saradnju sa najvišom privrednom institucijom u Vojvodini putem javnih zagovaranja. U skladu sa tim, u narednom periodu planiramo da sprovedemo zajedničke aktivnosti sa ciljem rešavanja problema neformalnih sakupljača i neformalne cirkularne ekonomije. Kroz ove aktivnosti, naša organizacija će dati doprinos u kreiranju novih održivih poslovnih modela, koji će biti korisni i za romsku zajednicu, ali i za širu zajednicu Republike Srbije. Naš cilj je da potpuno iskorenimo problem neformalnih sakupljača i unapredimo upravljanje otpadom u zemlji, uzimajući u obzir ekološke, ekonomske i socijalne aspekte

Osnivač

Kilino Stojkov
Kilino Stojkov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.