Zaštita vazduha i zdravlje ljudi

Zaštita vazduha i zdravlje ljudi

Paljenje kablova ima ozbiljne negativne posledice na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Prvo, paljenje kablova otpušta otrovne hemikalije i gasove kao što su sumpor-dioksid, azotni oksidi i teški metali koji zagađuju vazduh i mogu uzrokovati ozbiljne bolesti disajnih organa.

Drugo, ovaj neodgovoran postupak dovodi do nekontrolisanog otpuštanja štetnih materijala u zemlju, vode i zemljište, što ima dugoročne ekološke posledice.

Treće, paljenje kablova je izuzetno opasno jer može izazvati požare koji mogu uništiti imovinu i ugroziti živote ljudi.

Na kraju, paljenje kablova predstavlja gubitak vrednih resursa, kao što su bakar i aluminijum, koji se mogu reciklirati i iskoristiti na održiv način. Ovo je problem koji daje doprinost da u Srbiji umire preko 18.000 ljudi godisnje.

Connect Clean Roma Group je prvo reciklazno postrojenje u Srbiji koje je ovo pitanje pokrenulo na nacionalnim nivou.

U saradnji sa nacunom zajednicom, drzavnim i medjunarodnim organizacijama kao i privatnim kompanijama, radimo na uspostavljanje reciklaznih zadruga sirom Srbije koji ce mogu da koristi svi sakupljaci i gde cemo direktno uticati na smanjenje zagedjenog vazduga, produziti zivot gradjana i stvoriti veci stepen cirkularne ekonomije u Srbiji i Regionu.

paljenje-kablova